Metallurgie

Industriesector waarin extreme eisen worden gesteld aan het materieel.
  • Bij de verwerking van b.v. staal, koper of aluminium worden extreem hoge eisen gesteld aan de machines en voedingssystemen. Continuïteit van het productieproces is van vitaal belang, omdat er door stagnatie veel materiaal verloren zal gaan.

    De bedrijfsomstandigheden extreme eisen stellen aan de electrische voedingssystemen, zoals hoge temperaturen, hoge snelheden van de machines, hoge luchtvochtigheid en chemisch agressieve dampen. Juist daar worden zowel de meerpolige als enkelpolige stroomrailsystemen van AKAPP ingezet, waar temperaturen tot 90 °C en stroomsterkten tot 2200 A tot de mogelijkheden behoren!

  • Multiconductor Het veelzijdige AKAPP 7-polige stroomrailsysteem.
    Compact, betrouwbaar en veilig stroomtoevoersysteem voor kranen, takels, tran
    Lees Meer
    PowerPOZ Het geïntegreerde AKAPP voedings- en positioneringssysteem. Compact, nauwkeurig en veilig voedings- en positioneringssysteem voor kranen, veevoeder- Lees Meer